Tekst odczytywalny maszynowo pobierz format .txt
Tekst łatwy do czytania (ETR) pobierz format .txt

NIFTY test NIFTY – nieinwazyjny test prenatalny.

NIFTY to prosty, bezpieczny i bardzo dokładny nieinwazyjny test prenatalny, wykrywający trisomie 21,18 i 13, o czułości i specyficzności wyższej niż 99%.

Test można przeprowadzić już w 10 tygodniu ciąży. Test zapewnia również inne opcje badań przesiewowych pod kątem określonych nieprawidłowości genetycznych chromosomów płci, trisomie 9, 16 i 22 oraz zespoły delecji/powielania. Ponadto test NIFTY może również zgodnie z wolą dostarczyć informacji o płci.

Do przeprowadzenia testu NIFTY wystarczy tylko 10 ml krwi matki. Z tej próbki krwi analizowane jest wolne płodowe DNA w celu zbadania zdrowia dziecka i sprawdzenia zbyt małej lub zbyt dużej liczby chromosomów. Wyniki zazwyczaj są dostępne w ciągu 6 do 10 dni.

Test NIFTY Basic pozwala na wykrycie: zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau (trisomia 13).

Test NIFTY Standard pozwala na wykrycie: zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau (trisomia 13), zespół Turnera (monosomia X), zespół Klinefeltera (trisomia XXY), zespół potrójnego X (trisomia XXX), zespół XYY.

Test NIFTY Twins pozwala na wykrycie: zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau (trisomia 13).

Test NIFTY Plus pozwala na identyfikację płci oraz wykrycie: zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau (trisomia 13), zespół Turnera (monosomia X), zespół Klinefeltera (trisomia XXY), zespół potrójnego X (trisomia XXX), zespół XYY, trisomia 9, trisomia 16, trisomia 22, delecje/powielanie.

KIEDY NIE POWINNO SIĘ WYKONYWAĆ TESTU NIFTY?

Test NIFTY nie jest odpowiedni dla kobiet, u których:

  • występuje mozaikowatość jej oraz dziecka i/lub łożyska (mieszanina komórek chromosomowo normalnych i nieprawidłowych w ciąży)
  • występuje zrównoważona lub niezrównoważona translokacja i inwersja chromosomów
  • przeprowadzono transfuzję krwi w ciągu roku przed datą badania
  • przeprowadzono terapię komórkami macierzystymi w ciągu roku przed datą badania
  • dokonano przeszczepu.