logo przychodni RokMed
logo ISO 9001

Informacje

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
  • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.

 2. Osoby te mogą uzyskać dokumentację medyczną, w jednej z poniższych form:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

  • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej jest udostępniana pacjentowi za darmo. Bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (a zatem już nie osobie upoważnionej przez pacjenta). 
  • Przy kolejnym wniosku pacjentowi bezpłatnie zostanie udostępniona ta część dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał.
  • Za każde ponowne udostępnienie tych samych dokumentów placówka medyczna może pobrać opłatę, której maksymalne stawki określa ustawa.

* 0,002, ** 0,00007, *** 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

       4. Wyciąg, odpis i kopia – definicje

 • kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
 • odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

NZOZ ROKMED
ul. Koszycy 15, 62-090 Rokietnica

Rejestracja telefoniczna:
pon.-pt.: 7:00-19:00

obrazek przedstawia logo kart Visa, Mastercard, Blik

Rejestracja

Rejestracja osobista w godzinach pracy placówki:

poniedziałek: 08:30-12:30
wtorek: 11:00-18:00
środa: 08:30-11:00
czwartek: 11:00-18:00
piątek: 07:30-14:30

pozostałe godziny wg harmonogramu pracy poszczególnych lekarzy.

© 2024 NZOZ ROK MED
data publikacji strony 1.02.2024r.
data aktualizacji strony 6.02.2024r.